Oslo-gruppen

Oslo-gruppen

Det er i Oslo det arrangeres flest kommunale gravferder, rundt 100 i 2013. 105 i 2015.

Oslogruppen er vår første og største gruppe. Arbeidet her er godt etablert og organisert. Hvis man ønsker å være aktivt med i Oslo-gruppen, kan man henvende seg til oss på e-post; gjertrudvennene@hotmail.no. Per 1.1.2018 har vi fullbesatt gruppe.

Hvis man ønsker å være passivt støtte»medlem», så er vi også glade for det. Man «registrerer seg» ved å «like oss» på Facebook.

I Oslo har vi to «avdelinger»; Oslogruppen og Ressursgruppen. Oslo-gruppen er nå fullsatt. For å delta her fordres en viss deltakelse. For tiden tas det derfor bare inn nye i Ressursgruppen. Som navnet tilsier, så er dette en ressurs; en gruppe som kan tilkalles ved behov. I fremtiden forventer vi at flere prester og forrettere kontakter Gjertrudvennene i forkant av gravferder med et helt spesielt behov for følgere. Da er det godt å ha Gjertrudvenner parat. I Ressursgruppen deltar man altså ikke i de ukentlige gravferder.  Kontakt gjertrudvennene@hotmail.no hvis du ønsker en prat med oss.

De som er aktivt med i Oslogruppen, bærer Gjertrudnålen.

Før man kan oppsøke de kommunale gravferdene – som Gjertrudvenn i Oslo-gruppen -, må man ha deltatt på et oppstartsmøte.  Vi erfarer at det er godt og viktig at nye Gjertrudvenner først får en samtale med styret i Gjertrudvennene. Slike treff er veldig hyggelige og uformelle. Vi utveksler da erfaringer og snakker om hvordan det oppleves å delta i de kommunale gravferdene.

I Oslo-gruppen legger vi stor vekt på at personlig egnethet, ved at hver Gjertrudvenn oppsøker seremoniene på en svært diskret måte.

Når man har vært på et oppstartsmøte og deltatt i minst én kommunal gravferd, kan man bære/bestille Gjertrudnålen i Oslo. Man er da aktiv Gjertrudvenn i Oslo-gruppen.

Ta kontakt: gjertrudvennene@hotmail.no