Hvem kan bli en Gjertrudvenn?

Hvem kan bli en Gjertrudvenn? 

Det kan den i kongeriket som er reflektert, har empati og har lyst til å gi en håndsrekning − være en venn ved livets slutt. Ved å bli med i felleskapet, Gjertrudvennene, binder man seg ikke til noen ting. Man står hele tiden fritt til å velge om man kan bidra i forbindelse med en gravferd, alt ettersom hvordan det rent praktisk passer for en selv, hvor det siste farvel skal finne sted osv. Vi vil tro engasjementet passer best for voksne. Det er en fordel om man tar sikte på å være en Gjertrudvenn over tid. Du bør nok være litt robust psykisk.