Støtt oss

Til næringsliv, sympatisører og det offentlige

Vi er svært glade dersom private, næringsliv, etater, foreninger osv. støtter oss ved å trykke ‘liker’ på Facebook og følge oss på andre måter.

Økonomi
Gjertrudvennene har ingen økonomi. Vi har intet regnskap, kasse eller budsjett. Vi ønsker ikke ha dette. Arbeidet baseres på at alle som deltar, er ildsjeler som ønsker å gjøre en liten innsats for den gode sak. Vårt arbeid krever ikke mange utlegg. Vi bestreber oss på å ikke lage oss flere utgifter enn strengt nødvendig. Imidlertid dukker det i etableringsfasen (og kanskje senere) opp enkelte utgifter som vi har ønsket å ta. Slike utlegg har til nå enkeltmedlemmer betalt på helt privat basis. Men dette håper vi å unngå i fremtiden.

Vi er derfor svært takknemlige overfor alle som ønsker bidra til å gjøre vårt arbeid lett og kostnadsfritt, for eksempel som sponsor for visse utgifter. På bloggen, www.gjertrudvennene.isay.no, finner man en oversikt og takk til private/firma som har hjulpet oss med gratistjenester eller tjenester til sterkt redusert pris.

Selve Gjertrudvennene vil imidlertid, som sagt, ikke ha et regnskap eller noen økonomi. Derimot kan man se muligheten av at det for eks. kan annonseres i media for å spre informasjon om Gjertrudvennene, og et slikt tiltak vil man jo kunne få til ved hjelp av økonomisk støtte. Et ev. slikt tiltak, eller lignende, vil man imidlertid kunne organisere ved at regningen blir betalt av andre, slik at det økonomiske foregår ordnet og helt utenfor vårt nettverk.

Er du som privatperson, eller via ditt firma, interessert i å hjelpe Gjertrudvennene med helt nødvendige regninger, håper vi å høre fra deg. Ta også gjerne kontakt dersom du har idéer til gode tiltak.
Kontakt gjertrudvennene@hotmail.no

 

Gjertrudvennene takker:

Vi takker ( i kronologisk rekkefølge) følgende som har bidratt på ulik måte som støttespillere, sponsorer, hjelpere og med stor velvillighet:

Gunnar Andreassen,Bodø,  www.gunnarandreassen.com (nettsiden, del 1)

Suzy C. S. Haugan/Alt i Ett reklamebyrå, Nøtterøy, www.aie.no (nettsiden)

Proassist, Oslo (logoen)

Trond Kvig Andreassen, Lillehammer (regissør, reklamefilm)

Caroline Ramnæs, Lillehammer (filmfoto, reklamefilm)

Bent Axelsen, Bærum (filmmusik, Gjertrudvennenes kjenningsmusikk)

Kampen Bydelshus v/Anne og Espen (bruk av lokalet til arrangement)

Drammens Tidende, Drammen (annonse våren 2014)

Nordlys, Tromsø (annonse våren 2014)

Bergens Tidende, Bergen (annonse våren 2014)

Johan Brun, fotograf (bruk av nettsideheadingbildet)

Atle Misje (bruk av bilde)

Vince Gerritsen (bruk av bilde)