Lagret under ‘Informasjon’

nov 07

Utfordringen blir å spre informasjonen om Gjertrudvennene til mange mennesker. Bare på den måten kan vi finne frem til noen som er motivert til å være med i en resursgruppe, en lokalgruppe. Når vi frem til 100, kan det hende at én av dem kunne være interessert. For det å være aktiv Gjertrudvenn, er nok […]

jun 21

ProAssist har laget Gjertrudvennenes logo. Vi har valgt oss benken som symbol, det vil si – den tomme benken -, der det kunne sittet noen. Men i vår sammenheng står benken der alene.

jun 20

Så er GV «lansert» i det meget stille – i alle fall for en liten krets. Det er rart å være i gang. Planlegningen har pågått en tid, og i juni fikk vi hjemmeside på plass. Her finnes det jo en masse informasjon, slik at den som er interessert kan få svar på sine spørsmål. […]

sep 25

Gjertrudvennene er en «forening»/tiltak under opparbeiding. Bakgrunnen for tiltaket er ar det finnes mennesker som dør uten at man har verken pårørende eller venner. Kanskje har du lest avisoppslag om slike triste skjebner? I slike situasjonen blir det kommunal begravelse, og det kan skje at det kun er presten til stede i kirken. Slik skal […]

sep 24

Velkommen til Gjertrudvennenes blogg. Av og til dør det mennesker som ikke har verken pårørende ellerr venner. Det er trist og uverdig, og vi vil forsøke å være en venn for dem som ingen har ved den siste avskjeden i kirken. Tiltaket er ikke religiøst basert. Vi ønsker å være til stede som medmennesker og […]