Innlegg fra ‘desember, 2017’

des 13

Fred Søndby er Gjertrudvenn i Oslo og har delt dette minnet med oss: For 77 år siden fikk foreldrene mine en liten datter som de ga navnet Turid Wenche. Hun døde dessverre bare to år gammel, og ble begravet på Østre gravlund 13. oktober 1942. Jeg ble født i 1945, og fikk derfor aldri mulighet […]