Innlegg fra ‘juni, 2012’

jun 22

Her på bloggen kan du kommentere innlegg eller komme med egne innspill om du ønsker det. Du klikker da på linjen under overskriften, der det står «ingen kommentarer» eller «x kommentarer». Du får da opp en egen side og et felt der du kan skrive inn dine synspunkter. For å lese andres kommentarer må du […]

jun 21

ProAssist har laget Gjertrudvennenes logo. Vi har valgt oss benken som symbol, det vil si – den tomme benken -, der det kunne sittet noen. Men i vår sammenheng står benken der alene.

jun 20

Så er GV «lansert» i det meget stille – i alle fall for en liten krets. Det er rart å være i gang. Planlegningen har pågått en tid, og i juni fikk vi hjemmeside på plass. Her finnes det jo en masse informasjon, slik at den som er interessert kan få svar på sine spørsmål. […]