Innlegg fra ‘mai, 2018’

mai 19

        Vi ønsker oss aktive og passive Gjertrudvenner over hele landet, men spørsmålet er: Hvilken tilknytting ønsker du å ha? A) Man regnes som «passiv» (men like fullt viktig) Gjertrudvenn når man følger på Facebook B) Man kan nå (nytt i mai 2018) bli Stedskontakt C) Man kan være med i en […]