Medieoppslag

Gjertrudvennene i media:

 1. Her og Nå, P1, (7. mai 2014)
 2. Jacobsen, P1+ (8. mai 2014, Hans Pettter Jacobsen)
 3. Norgesglasset, P1 (16. mai 2014, Kirsti Kraft)
 4. Klassekampen (6. juni 2014, Marianne Melgaard)
 5. VG TV (16. september 2014)
 6. VG (20. september 2014, Tanja Wibe Lund)
 7. Kveldsåpent, P1 (7. januar 2015, Erik Kjos)
 8. Ekko, P2 (8. februar 2016, Mona Myklebust)
 9. Mellom himmel og jord, P1 (14. februar 2016)
 10. Norsk Ukeblad ( juni? 2016, Knut Hovind)
 11. Vårt Land, (10. januar 2018)
 12. Leder i Vårt Land (11. januar 2018)
 Linker til medieoppslag mm.:
(radioinnslag vil etter en tid ikke kunne høres)
4. NRK Vestfold, nettside, 20. juni:
5. Klassekampen-intervju 16. juni 2014:
6. Menighetsblad i Fredrikstad:
7. VGTV, 16. september 2014
http://www.vgtv.no/#%21/sok/snefrid
8. VG, 20. september 2014, nettsak + papiravisen
9. Mellom himmel og jord, 14. februar 2016
10. Ekko, 8. februar 2016
https://radio.nrk.no/serie/ekko-hovedsending/MDSP25002616/08-02-2016#t=1m38s