Innlegg fra ‘september, 2011’

sep 25

Gjertrudvennene er en «forening»/tiltak under opparbeiding. Bakgrunnen for tiltaket er ar det finnes mennesker som dør uten at man har verken pårørende eller venner. Kanskje har du lest avisoppslag om slike triste skjebner? I slike situasjonen blir det kommunal begravelse, og det kan skje at det kun er presten til stede i kirken. Slik skal […]

sep 24

Velkommen til Gjertrudvennenes blogg. Av og til dør det mennesker som ikke har verken pårørende ellerr venner. Det er trist og uverdig, og vi vil forsøke å være en venn for dem som ingen har ved den siste avskjeden i kirken. Tiltaket er ikke religiøst basert. Vi ønsker å være til stede som medmennesker og […]