Om GV

Om Gjertrudvennene
Gjertrudvennene er et nettverk bestående av mennesker som ønsker å bidra, når det ved livets slutt tas avskjed med den som ikke har et nettverk. Det er heldigvis ikke så ofte, men det skjer at et menneske verken har slekt, venner eller bekjente til å følge under gravferden eller urnenedsettelsen. Mediene har fortalt om mange skjebner, og slike oppslag er trist lesning.

 

Gjertrudvennene synes ikke at noe menneske skal måtte si farvel til denne verden alene. Vi har derfor som mål å være til stede i kapellet og være en venn for den som ingen har. Vi ser på oss selv som en representant for samfunnet, og vår hovedoppgave er tilstedeværelse. I visse tilfeller, når forretter/byrå ber om det, kan Gjertrudvennene også være til hjelp med å bære kisten, eller på annet vis bidra til å skape en god, personlig og verdig avslutning.

Vi mener at det enkelte menneske må bli sett og verdsatt i levende live, men også når et liv er ved veis ende. For alle mennesker har hatt et unikt liv og fortjener den respekt at det snakkes om, vises oppmerksomhet og huskes når livet tar slutt.

I stor grad er kommunale gravferder et byfenomen, spesielt i Oslo.  Hvert år blir det her arrangert rundt 100 slike gravferder. Nesten alle er bisettelser.

Vanligvis vil det heldigvis finnes familie og venner som samles ved et dødsfall. Når skjebnen vil det annerledes, vil Gjertrudvennene forsøke å være til stede. Det kan være at en forretter, et menighetskontor, helsepersonell eller et begravelsesbyrå tar kontakt med Gjertrudvennene når man øyner at det blir en avskjed uten familie eller venner. Da stiller vi opp.

GV har ingen økonomi. Ingen hjelpere mottar godtgjørelse. Gjertrudvennene er ikke religiøst basert, men vektlegger menneskeverdet.

 

RETNINGSLINJER FOR GJERTRUDVENNENE

  1. Gjertrudvennene er et nettverk bestående av lokalgrupper og medmennesker, der vi følger dem som ikke har andre, til den siste hvile
  2. Gjertrudvennene er ikke religiøst basert. Det er menneskeverdet vi ønsker ivareta. Enhver avdød er like viktig for GV uavhengig av stand, rase og andre forhold
  3. Lokalgrupper driver sitt arbeid helt selvstendig på en etisk god måte og i samsvar med Gjertrudvennenes verdigrunnlag og retningslinjer
  4. Nettverket med dets lokalgrupper har ingen økonomi. Alle gode hjelpere/Gjertrudvenner deltar uten lønn eller annen godtgjørelse. Ingen kan sette seg i en situasjon der man tjener penger på arbeidet