Innlegg fra ‘juli, 2013’

jul 23

I menighetsbladet i Alvdal kunne man i nr. 4, 2012 lese et stykke om Gjertrudvennene. Det er hyggelig og flott at menighetsbladet finner grunn til å skrive om oss. Ikke for publisitetens egen skyld, men fordi dette er nødvendig for å gjøre foreningen kjent. Den store saken nå er jo å finne frem til gode […]