Innlegg fra ‘september, 2012’

sep 13

Sommeren er over, og  det er tid for å påbegynne å spre informasjon om GV.  Jeg har nå fått vite at nevnte nettside vil lage en sak om Gjertrudvennene som blir å lese neste uke, dvs. ca 22.9.  Dette er flott, fordi det er helt avgjørende at vi når ut til folk. Per  september er […]

sep 02

Vi vil smått og pent, steg for steg, forsøke å etablere smågrupper – lokale resursgrupper –  noen få steder nå i starten. I Hardanger er tilbudet oppe og går allerede, og nå vil det spesielt bli arbeidet med å få til lokalgrupper i Oslo, Drammen og Bergen. Det var avisartikler i Drammens Tidende og Dagbladet […]