Innlegg fra ‘januar, 2015’

jan 29

Per januar 2015 har våre lokalgrupper muligheten til å tilby en følgetjeneste. Vårt hovedanliggende er jo å stille opp i gravferder med få eller ingen andre til å følge; å bidra overfor dem som ingen har. Men etter forslag fra en lokalgruppe, tydeliggjør vi nå at vi også kan bidra med å følge mennesker som […]

jan 15

En av våre deltakere i Oslo-gruppen dro rett før jul av sted  til en kommunal gravferd. Det var en slik dag da alt gikk litt på tverke. Dårlig tid. Bare røde lys i trafikkryssene. Det hadde vært lett å avbryte og tenke at «det er vel andre der», for rett før jul var oppgavene mange […]