Innlegg fra ‘november, 2013’

nov 07

Det var en meget sterk opplevelse å være til stede som eneste venn – Gjertrudvenn – da Eleni ble bisatt torsdag 7. november i Gamle kapell på Vestre gravlund. Det var godt ut på dagen da jeg kom til gravlunden. Det småregnet og var tåkete. En gedigen kirkegård og et pompøst, gammelt kapell. Det var her […]

nov 01

Hvem var Eleni Tsalamandri? Vi vet ikke, men et liv er over. Hun var født i 1966 og døde i 2012. Torsdag bisettes hun fra Vestre gravlunds gamle kapell, og Gjertrudvennene vil være til stede. En gang var hun en liten jente og hadde livet foran seg, men nå skal Eleni, som ble 46 år […]

nov 01

Inger Jansen Reiter har gått bort. Hun var født i 1925, så hun fikk bli en gammel dame på 88 år. Nå er hun borte, og det skal arrangeres kommunal bisettelse. Vi vet ikke noe om Inger, men hun har nok hatt en liv med mange opplevelser; både gode ting og utfordrende opplevelser – som oss […]