Lokalgruppene og styret

Oslogruppen og andre lokalgrupper

Målet er at det etableres lokale og helt selvstendige Gjertrudvennene-grupper over hele landet. Det kan opprettes en GV-gruppe overalt i Norge der det finnes én eller flere som har interesse for tiltaket. Ikke minst i byene, der behovet er størst, ønsker vi oss lokalgrupper. Det finnes derfor lokalgrupper/kontakteperson de steder noen har meldt seg.

Den første gruppen som ble opprettet, var Oslogruppen, sommeren 2013.

Hvordan en lokalgruppe skal arbeide, må det være helt opp til de lokale deltakere å bestemme.  De lokale gruppene organiserer helt og holdent seg selv, legger egne planer og følger opp i den grad man evner. Det vil ikke foreligge noen detaljinstruks/fast rapporteringsplikt osv. fra styret i GV Norge.

Styret i nettverket har ikke noe aktivt, profesjonelt sekretariat. Vår nettside, infoblogg og Facebook blir i hovedsak våre kontaktpunkter. Styret holder imidlertid etter behov noe e-postkontakt med kontaktpersonene (og ev. andre interesserte) i de lokale gruppene. Styret i GV Norge kan alltid bidra med råd, faktainformasjon og annen hjelp når en lokal GV-gruppe ønsker det.

Ønsker du å være aktivt med i GV? Ønsker du å ta initiativ til å opprette en lokalgruppe og samle flere? Da ber vi deg skrive til oss.

 

 

Oslo-gruppen

Det er i Oslo det arrangeres flest  gravferder uten ansvarlig pårørende, rundt 100 i 2013. 105 i 2015.

Oslogruppen er vår første og største gruppe. Arbeidet her er godt etablert og organisert. Hvis man ønsker å være aktivt med i Oslogruppen, kan man henvende seg til oss på e-post; gjertrudvennene@hotmail.no. Per februar 2018 har vi fullbesatt gruppe.

Hvis man ønsker å være passivt støtte»medlem», så er vi også glade for det. Man «registrerer seg» ved å «like oss» på Facebook.

I Oslo har vi to «avdelinger»; Oslogruppen og Ressursgruppen. For å delta i Oslogruppen, fordres en viss deltakelse. For tiden tas det derfor bare inn nye i Ressursgruppen. Som navnet tilsier, så er dette en ressurs; en gruppe som kan tilkalles ved behov. I fremtiden forventer vi at flere prester og forrettere kontakter Gjertrudvennene i forkant av gravferder med et helt spesielt behov for følgere. Da er det godt å ha Gjertrudvenner parat. I Ressursgruppen deltar man altså ikke i de ukentlige gravferder. Kontakt gjertrudvennene@hotmail.no hvis du ønsker en prat med oss.

De som er aktivt med i Oslogruppen, bærer Gjertrudnålen.

Vi erfarer at det er godt og viktig at nye Gjertrudvenner først får en samtale med styret i Gjertrudvennene. Slike treff er veldig hyggelige og uformelle. Vi utveksler da erfaringer og snakker om hvordan det oppleves å delta i  gravferder uten ansvarlig pårørende.

I Oslogruppen/Ressursgruppen legger vi stor vekt på at personlig egnethet, ved at hver Gjertrudvenn oppsøker seremoniene på en svært diskret måte.

Gjertrudvennene Norge (styre):

Nettverket Gjertrudvennene er på landsbasis er organisert av: talsperson Snefrid Hagen, Aksel Strand, Steinar Brun , Kjell Madsen og sekretær Lars G. Hoel.

All kontakt: gjertrudvennene@hotmail.no