Lokalgrupper og Stedskontakter

Vil du være en Gjertrudvenn?

Vi ønsker oss aktive og passive Gjertrudvenner over hele landet, men spørsmålet er: Hvilken tilknytting ønsker du å ha?

A) Man regnes som «passiv» (men like fullt viktig) Gjertrudvenn når man følger på Facebook

B) Man kan nå (nytt i mai 2018) bli Stedskontakt

C) Man kan være med i en aktiv lokalgruppe/eventuelt bli Kontaktperson for denne

Vi ønsker å utvide nettverket vårt og etablerer nå noe som kalles Stedskontakt. Vi har erfart at det kan være nyttig med et skille mellom Stedskontakt og Kontaktperson for en gruppe, og her vil vi forklare litt om denne «omorganiseringen».

 

Å være Stedskontakt

På mindre steder og i småbyer er det sjelden gravferder uten ansvarlig pårørende, men også her ønsker vi å ha Gjertrudvenner. Vi søker derfor etter personer som ønsker å være Stedskontakt på sitt sted – stort eller lite. En slik oppgave krever lite. Da er du en ressurs, som kan delta den dagen behovet måtte melde seg, den dagen vi eller du blir kontaktet av noen i ditt område. Da vil vi kunne oppgi ditt navn og epostadresse til ev. prest, kirkekontor, pårørende. Men i utgangspunktet er ditt virke av «sovende» karakter.

Du kan være Stedskontakt i en småby eller en liten bygd. Det spesielle med Stedskontakt, er jo at det ikke fordrer at du selv gjør en aktiv innsats overfor lokale etater, kirkekontor osv.

 

Å være aktivt med i en gruppe

Dette er for de som ønsker å etablere eller delta i en aktiv gruppe. Oppgaven som leder/kontaktperson for gruppen fordrer at man er interessert i aktivt å ta kontakt med etater; kirkekontor, prester, byrå osv. for å etablere en kontakt/samarbeid med disse. En gruppe bør bestå av rundt tre Gjertrudvenner, men man kan også utgjøre en gruppe alene – hvis man måtte ønske det – for eksempel i starten. Det å være kontaktperson fordrer at man sørger for å ha et møte med den ansvarlige for gravferder i kommunen, slik at det kan etableres et samarbeid.

Er du Kontaktperson, må vi også kunne formidle ditt navn og kontaktinfo til offentligheten. Navn på deltakere i lokalgrupper offentliggjøres ikke.

Du kan også melde deg til å være aktivt med i en gruppe, men ikke være Kontaktpersonen. Da er du en medarbeider for Kontaktpersonen.

 

Hva kreves av både Stedskontakter og Kontaktpersoner/deltagere i grupper?

Man bør ha fulgt Gjertrudvennene en tid og være sikker på at man har et ønske om et langvarig «engasjement», at det hele ikke er for impulsivt. Så må man være den type person som evner å opptre diskret, stillfarent og dannet – enten man stiller i et møte eller deltar i en seremoni.

 

Hva gjør du nå?

Uansett hva du måtte velge, så send oss en epost og fortell det du måtte ønske om deg selv, og si noe om din motivasjon for å ville delta. Henvend deg på epost, ikke per Facebook-melding, for det gjør det lettere for oss å holde oversikten og ikke miste noen henvendelser. Har du spørsmål, er du alltid velkommen til å sende oss dette per epost.

 

Oslogruppen og andre lokalgrupper

Målet er at det etableres lokale og helt selvstendige Gjertrudvennene-grupper over hele landet. Det kan opprettes en GV-gruppe overalt i Norge der det finnes én eller flere som har interesse for tiltaket. Ikke minst i byene, der behovet er størst, ønsker vi oss lokalgrupper. Det finnes derfor lokalgrupper/kontakteperson de steder noen har meldt seg.

Den første gruppen som ble opprettet, var Oslogruppen, sommeren 2013.

Hvordan en lokalgruppe skal arbeide, må det være helt opp til de lokale deltakere å bestemme.  De lokale gruppene organiserer helt og holdent seg selv, legger egne planer og følger opp i den grad man evner. Det vil ikke foreligge noen detaljinstruks/fast rapporteringsplikt osv. fra styret i GV Norge.

Styret i nettverket har ikke noe aktivt, profesjonelt sekretariat. Vår nettside, infoblogg og Facebook blir i hovedsak våre kontaktpunkter. Styret holder imidlertid etter behov noe e-postkontakt med kontaktpersonene (og ev. andre interesserte) i de lokale gruppene. Styret i GV Norge kan alltid bidra med råd, faktainformasjon og annen hjelp når en lokal GV-gruppe ønsker det.

Ønsker du å være aktivt med i GV? Ønsker du å ta initiativ til å opprette en lokalgruppe og samle flere? Da ber vi deg skrive til oss.

 

Oslo-gruppen

Det er i Oslo det arrangeres flest  gravferder uten ansvarlig pårørende, rundt 100 i 2013. 105 i 2015.

Oslogruppen er vår første og største gruppe. Arbeidet her er godt etablert og organisert. Hvis man ønsker å være aktivt med i Oslogruppen, kan man henvende seg til oss på e-post; gjertrudvennene@hotmail.no. Per februar 2018 har vi fullbesatt gruppe.

Hvis man ønsker å være passivt støtte»medlem», så er vi også glade for det. Man «registrerer seg» ved å «like oss» på Facebook.

I Oslo har vi to «avdelinger»; Oslogruppen og Ressursgruppen. For å delta i Oslogruppen, fordres en viss deltakelse. For tiden tas det derfor bare inn nye i Ressursgruppen. Som navnet tilsier, så er dette en ressurs; en gruppe som kan tilkalles ved behov. I fremtiden forventer vi at flere prester og forrettere kontakter Gjertrudvennene i forkant av gravferder med et helt spesielt behov for følgere. Da er det godt å ha Gjertrudvenner parat. I Ressursgruppen deltar man altså ikke i de ukentlige gravferder. Kontakt gjertrudvennene@hotmail.no hvis du ønsker en prat med oss.

De som er aktivt med i Oslogruppen, bærer Gjertrudnålen.

Vi erfarer at det er godt og viktig at nye Gjertrudvenner først får en samtale med styret i Gjertrudvennene. Slike treff er veldig hyggelige og uformelle. Vi utveksler da erfaringer og snakker om hvordan det oppleves å delta i  gravferder uten ansvarlig pårørende.

I Oslogruppen/Ressursgruppen legger vi stor vekt på at personlig egnethet, ved at hver Gjertrudvenn oppsøker seremoniene på en svært diskret måte.

 

 

Styret i GV Norge

Nettverket Gjertrudvennene er på landsbasis er organisert av: talsperson Snefrid Hagen, Aksel Strand, Steinar Brun , Kjell Madsen og sekretær Lars G. Hoel.

All kontakt: gjertrudvennene@hotmail.no