Lokalgruppene

Lokalgruppene

(se eget menypunkt for Oslo-gruppen)

Målet er at det etableres lokale og helt selvstendige Gjertrudvennene-grupper over hele landet. Det kan opprettes en GV-gruppe overalt i Norge der det finnes én eller flere som har interesse for tiltaket. Ikke minst i byene, der behovet er størst, ønsker vi oss lokalgrupper. Det finnes lokalgrupper/kontakteperson de steder noen har meldt seg.

Den første gruppen som ble opprettet, var Oslogruppen, sommeren 2013.  Utover i 2014 og 2015 var flere nye lokalgrupper under etablering. Nå venter vi spent på initiativ fra flere gode medmennesker rundt om i landet.

Hvordan en lokalgruppe skal arbeide, må det være helt opp til de lokale deltakere å bestemme.  De lokale gruppene organiserer helt og holdent seg selv, legger egne planer og følger opp i den grad man evner. Det vil ikke foreligge noen detaljinstruks/rapporteringsplikt osv. fra styret i GV Norge.

I første omgang gjelder det å finne andre medmennesker som kan bli med.  I neste omgang kan man ta kontakt med lokale prester, menighetskontorer, begravelsesbyråer eller kanskje det lokale sykehjem. For det er en god ting at disse er godt informert om at den lokale gruppen finnes.

Styret i nettverket har ikke noe aktivt, profesjonelt sekretariat. Vår nettside, blogg og Facebook blir i hovedsak våre kontaktpunkter. Styret holder imidlertid etter behov noe e-postkontakt med kontaktpersonene (og ev. andre interesserte) i de lokale gruppene. Styret i GV Norge kan alltid bidra med råd, faktainformasjon og annen hjelp når en lokal GV-gruppe ønsker det.

 

Start en lokalgruppe

Ønsker du å være aktivt med i GV? Ønsker du å ta initiativ til å opprette en lokalgruppe og samle flere? Når du er godkjent som kontaktperson, er det bare å gå i gang med det samme. Det vil nok i første omgang være lurt å samle et par andre interesserte for å diskutere planer og muligheter over en kopp kaffe. Men en lokalgruppe kan jo også bestå bare av én eneste person. Vil du starte en lokalgruppe, er det fint om du først sender en e-post til gjertrudvennene@hotmail.no. Lurer du på om det allerede finnes en lokalgruppe på ditt sted, kan du også sende en e-post.

Ønsker du å bli kontaktperson på ditt sted, ber vi deg sende oss en e-post med litt info om hvorfor du ønsker dette, navnet ditt, postadresse, e-postadresse og telefonnummer. Kontaktperson for en lokalgruppe må synes det er OK at kontaktinfo videreformidles via bloggen vår, Facebook-siden, på Twitter og i annen offentlighet. For å lede en godkjent lokalgruppe, må styret i GV Norge ha gitt deg et klarsignal/godkjenning. Deretter blir gruppen ditt ansvar. Ta derfor først kontakt med oss. Ikke sett i gang med noe tiltak før du har fått klarsignal fra styret at du er kontaktperson.

Ønsker du kun å være deltaker i en lokalgruppe, kan du henvende deg direkte til kontaktpersonen på stedet, hvis det allerede er etablert en gruppe.

GV startet opp lokalgruppen i Oslo sommeren 2013. Fra våren 2014 var flere nye lokalgrupper andre steder i landet under etablering.

Dersom du har spørsmål, bør du lese siden “spørsmål og svar”.

Den enkelte lokalgruppe setter selv kriterier for arbeidet ( iht. GVs verdigrunnlag og retningslinjer).

 

Delta i Oslo-gruppen?

Se eget menypunkt.

 

Gjertrudvennene Norge (styre):

Nettverket Gjertrudvennene på landsbasis er organisert av:  talsperson Snefrid Hagen, Aksel Strand, Steinar Brun , Kjell Madsen og sekretær Lars G. Hoel,

All kontakt: gjertrudvennene@hotmail.no

(vi bruker ikke telefon av kapasitetshensyn)