Til prest, offentlighet

Til prest/forretter, begravelsesbyrå, helsevesen og offentlighet

Gjertrudvennene  arbeider med å etablere ressursgrupper på små og store steder i Norge. Målsettingen er å få i gang lokale Gjertrudvenner-grupper i flest mulig byer og bygder.

Dersom prest/forretter, helsevesen, gravferdsetat, begravelsesbyrå eller annen instans øyner at det nærmer seg begravelse/bisettelse uten pårørende, kan man ta direkte kontakt med den lokale kontaktpersonen/den lokale gruppen eller gjertrudvennene@hotmail.no.

Dersom en ikke kjenner til om det finnes en Gjertrudvennene-gruppe på sitt sted, er man selvsagt velkommen til å henvende seg til Gjertrudvennene Norges kontaktmailadresse (gjertrudvennene@hotmail.no), så vil vi forsøke å finne en løsning og stille opp – dersom det er mulig. Finnes det ikke lokalgruppe på stedet, vil en fra GV Norge bestrebe seg på å kunne komme til ethvert sted syd for Trondheim. Det er ingen kostnader forbundet med vår deltakelse.

Prosten i Bærum gikk i 2013 offentlig ut og etterlyste følgere til en eldre kvinnes gravferd. Det kom faktisk 50 personer til et ukjent medmenneske. Dette synes vi var en flott historie og et prisverdig initiativ.

Gjertrudvennene består av privatpersoner som – i den utstrekning det er mulig – vil forsøke å være til stede under gravferdene, der det synes som om det ikke kommer få eller ingen andre.

Våre representanter vil  være diskret til stede – som en representant for samfunnet.  Normalt vil altså arbeidet vårt bestå i tilstedeværelse. Men vi hjelper selvsagt mer enn gjerne med bæring av kisten og andre oppgaver – hvis vi blir spurt.

Våre lokalgrupper driver arbeidet sitt helt selvstendig. På ulike måter kan den lokale gruppen også være en ressurs i forhold til de vanlige gravferdene hvis det er kjent at få vil komme, og dermed bidra til å gi den avdøde en personlig og god avskjed. Dette skal så fall alltid skje i samråd med prest/forretter/byrå/ev. pårørende.

Gjertrudvennene har ingen økonomi. Vår deltakelse er gratis. Nettverket er heller ikke religiøst basert. Det er menneskeverdet som er vårt anliggende.