Til prest, offentlighet

Til prest/forretter, begravelsesbyrå, helsevesen og offentlighet

Gjertrudvennene er et nettverk under oppbygging. Vi arbeider med å etablere ressursgrupper på små og store steder i Norge. Målsettingen vil være å få i gang lokale Gjertrudvenner-grupper i flest mulig byer og bygder.

Dersom prest/forretter, helsevesen, gravferdsetat, begravelsesbyrå eller annen instans øyner at det nærmer seg begravelse/bisettelse uten pårørende, er tanken at man kan ta direkte kontakt med den lokale kontaktpersonen/den lokale gruppen. Dette gjelder enten det er en såkalt kommunal begravelse eller en vanlig begravelse.

Dersom en ikke kjenner til om det finnes en GV-gruppe på sitt sted, er man selvsagt velkommen til å henvende seg til Gjertrudvennene Norges kontaktmailadresse (gjertrudvennene@hotmail.no), så vil vi forsøke å finne en løsning og stille opp – dersom det er mulig. Finnes det ikke lokalgruppe på stedet, vil vi i styret i GV Norge bestrebe oss på å kunne komme til ethvert sted syd for Trondheim. Det er ingen kostnader forbundet med vår deltakelse.

Prosten i Bærum gikk i 2013 offentlig ut og etterlyste følgere til en eldre kvinnes begravelse. Det kom faktisk 50 personer til et ukjent medmenneske. Dette synes vi var en flott historie og et prisverdig initiativ.

Gjertrudvennene består av privatpersoner som – i den utstrekning det er mulig – vil forsøke å være til stede under begravelser, der det synes som om det ikke kommer få eller ingen andre.

Våre representanter vil  være diskret til stede – som venner. Gjertrudvennene skal ikke på noen måte gå i næringen til prest eller begravelsesbyrå og skal alltid innta en tilbaketrukken, diskret rolle. Normalt vil altså arbeidet vårt bestå i tilstedeværelse for den avdøde. Men vi hjelper selvsagt mer enn gjerne med bæring av kisten og andre oppgaver – hvis vi blir spurt.

Våre lokalgrupper driver arbeidet sitt helt selvstendig. På ulike måter kan den lokale gruppen også være en ressurs i forhold til de vanlige begravelsene hvis det er kjent at få vil komme, og dermed bidra til å gi den avdøde en personlig og verdig avskjed. Dette skal så fall alltid skje i samråd med prest/forretter/byrå/ev. pårørende. Det kan for eksempel være at man kan hjelpe til på noe vis, avholde en enkel samling etter seremonien, si noen ord om avdøde i en minnesammenkomst osv. Dersom prest eller andre mener at dette kunne være ønskelig, er man velkommen til å ta det opp med den lokale kontaktpersonen. Vi er her for å bidra.

GV har ingen økonomi. Vår deltakelse/ev. annen hjelp er gratis. GV er heller ikke religiøst basert. Det er menneskeverdet som er vårt anliggende.