Innlegg fra ‘juni, 2014’

jun 06

Gjertrudvennene er et nettverk bestående av medmennesker som ønsker å bidra, når det ved livets slutt tas avskjed med den som ikke har noen venn. Det er heldigvis ikke så ofte, men det skjer at et menneske verken har slekt, venner eller bekjente til å følge under  bisettelsen, gravferden eller urnenedsettelsen. Mediene har fortalt om […]