Innlegg fra ‘juli, 2012’

jul 15

Gjertrudvennene er under varsom planlegning. I sommer vil det ikke skje annet enn at vi vil forsøke å oppfordre til at dere som leser dette, kan viderebringe informasjonen til dine kjente; ditt nettverk. Det vil derfor inntil videre heller ikke komme så mange innlegg her på bloggen. Vår viktigste oppgave nå i sommer blir derfor å […]

jul 01

Sommeren/høsten 2012 vil jeg bruke til å forsøke å spre informasjon om tiltaket/nettsiden osv. Jeg har et håp om at ting kan realiserers rundt 1. januar 2013. Dvs. at man kan bidra reellt i begravelser for dem som ingen har. Det er klart at det passer ikke for oss alle å ta del aktivt i […]