Innlegg fra ‘september, 2015’

sep 26

Per i dag, 2015, har Gjertrudvennene én primæroppgave; nemlig å følge de som ikke noen – eller bare få – har, til den siste hvile. Rett og slett ved å være til stede i gravferder. For vår intensjon er at ingen skal tas avskjed med uten at andre er til stede. Vi har oftest ikke […]