Innlegg fra ‘oktober, 2013’

okt 31

Oslo-gruppen består av fire personer. Vi skulle gjerne funnet et par medmennesker til som ville vært med i vårt arbeid. Onsdag 30. ble det holdt møte. Man drøftet da hvordan vi best kan gjøre denne ørlille, medmenneske-lige innsatsen ved av og til å gå i en bisettelse der avdøde ikke har pårørende. Spesielt diskuterte man […]

okt 26

Ulf Tom Johansen var født 28. desember 1943 og døde 5. oktober 2013. Han bisettes tirsdag 29.10. kl. 10.00 fra Østre gravlund, Lille kapell. Et liv er over. Det er alltid trist. Og for Ulf Tom blir det kommunal bisettelse. Vi vet intet om Ulf Tom annet enn at ingen har tatt ansvar for bisettelsen, og dermed er […]

okt 09

Berit (1933-2013) blir bisatt fra Alfaset gravlunds kapell på fredag 11. oktober klokken 10.00. Gjertrudvenner oppfordres til å møte. Det er alltid uvisst om det kommer noen få bekjente av avdøde når det arrangeres en kommunal bisettelse. Den enkelte Gjertrudvenn må selv avgjøre om man finner det nødvendig og ønskelig å ta del i seremonien […]

okt 08

Det merkes for tiden en økende oppmerksomhet rundt Gjertrudvennene. Det har begynt å komme henvendelser fra gode folk som kan tenke seg å være resurspersoner i vårt arbeid. Og det er det aller mest gledlige.I tillegg har flere menighetsblader omtalt foreningen. Nylig mottok vi også henvendelse fra en storavis som ønsket å skrive om Gjertrudvennene. […]

okt 08

Oslo-gruppen vokser. Vi er nå fire personer; Erling Brubakk, Snefrid Haugen, Lars Hoel og D.D. Gruppen vil snart samles for å snakke litt om GVs arbeid fremover. Men vi håper å knytte til oss et par personer til. Kunne du kjenne noen i hovedstaden som har et stort hjerte for dem som ingen har? Foto: […]

okt 02

Lars Sletner (1967-2013) bisettes fra Lille kapell kl.10. Gjertrudvenner oppfordres til å være til stede. Ved en kommunal bisettelse vet man aldri om det kommer noen få bekjente av avdøde ellet ingen.