Innlegg fra ‘februar, 2014’

feb 20

Etter en svært forsiktig start, er Gjertrudvennene på fremmarsj. Vi opplever mye positivt i disse dager; ting som gjør det enklere for oss å få i gang arbeidet vårt for alvor. På Facebook ser vi nå en sterkt økende tilslutning som følgere. Nå kan vi ikke vente oss noen eksplosjon, selvsagt, for temaet vårt er […]

feb 09

Listen over sponsorer og støtte-spillere som bidrar uten godtgjørelse, begynner allerede å bli lang – til tross for Gjertrudvennenes korte liv. Det er mye hjelpsomhet og goodwill der ute, og det er en svært viktig hjelp de gir, som virkelig gjør det mulig for GV å drive sitt arbeid. GV har jo overhodet ingen kasse/økonomi. […]

feb 06

Onsdag 5. februar ble det holdt møte. Først og fremst dreide møtet seg om opplevelsen ved det å oppsøke kommunale begravelser og vårt møte med prest, byrå og andre. Videre ville man arbeide for å få flere hjelpere, ikke minst i Oslo. Det vil bli laget en metallnål med GVs logo. Vår tanke er at […]

feb 05

Gjertrudvennene holdt møte onsdag 5. februar, og ett av punktene som ble diskutert, var en påtenkt forestilling. Nå er det mye som tyder på at dette blir realitet på Kampen Bydelshus en gang til våren. Man ser for seg en form for forestilling. Hit inviteres media, og det vil bli åpent for interesserte privatpersoner som […]

feb 04

En grå, men mild februardag skulle Arne Otto Jensen bisettes fra Østre gravlunds lille kapell. Jeg var tidlig på plass utenfor kapellet, for det er blitt rutine å se an om det kommer andre som faktisk kjente avdøde, før jeg bestemmer om jeg selv skal gå inn. Er det mange andre, trekker jeg meg tilbake. […]

feb 01

Her følger en link til YouTube, der du kan se den lille filmsnutten vi vil sende inn til Reklamefire Dager på TV2 og TV Norge. Dersom den kommer med, vil den bli å se langfredag/1. juledag 2014. Vår tanke med å søke, er at folk og offentlighet blir oppmerksom på Gjertrudvennene, slik at dette gir […]

feb 01

GV har fått laget en filmsnutt som vil bli sendt inn til de såkalte reklamefrie dager på TV2 og TV Norge – og dermed kanskje vist i Langfredag/1. påskedag. Vi skylder regissør Trond Kvig Andreassen stor takk for all hjelp, likeså takker vi Caroline Ramnæs (filmfotograf) og Bent Axelsen (musikk) så mye. Gv søker ikke […]

feb 01

  De siste månedene har vi merket en større oppmerksomhet i media når det gjelder kommunale begravelser.  Dette er nok uavhengig av Gjertrudvennenes påbegynnende og langsiktige arbeid, for GV har ennå ikke tatt kontakt med media. Det vil vi imidlertid gjøre i vinter, for noe oppmerksomhet trengs for å finne frem til gode hjelpere. Bildet […]