Formålsparagraf

GJERTRUDVENNENES FORMÅLSPARAGRAF

  • Gjertrudvennene er et nettverk av medmennesker og lokalgrupper som deltar i kommunale gravferder, der det er ventet få eller ingen til å følge
  • Gjertrudvennene kan også delta i vanlige gravferder, der det forventes få andre til å følge – dersom pårørende ønsker det.
  • En lokalgruppe kan også velge å tilby å utføre andre medmenneskelige oppgaver, som å følge en som trenger det, til en gravferd, eller følge en som trenger det, på et gravbesøk.

 

RETNINGSLINJER FOR GJERTRUDVENNENE

  1. Gjertrudvennene er et nettverk bestående av lokalgrupper og medmennesker, der vi følger dem som ikke har andre, til den siste hvile
  1. Gjertrudvennene er ikke religiøst basert. Det er menneskeverdet vi ønsker ivareta. Enhver avdød er like viktig for GV uavhengig av livsløp, stand, etnisitet og andre forhold
  1. Lokalgrupper driver sitt arbeid helt selvstendig på en etisk god måte og i samsvar med Gjertrudvennenes verdigrunnlag og retningslinjer
  1. Nettverket med dets lokalgrupper har ingen økonomi. Alle gode hjelpere/Gjertrudvenner deltar uten lønn eller annen godtgjørelse. Ingen kan sette seg i en situasjon der man tjener penger på arbeidet