Kontakt

Kontakt

Kontakt med styret i GV Norge foregår per e-post. Vær imidlertid oppmerksom på at Gjertrudvennene ikke har et profesjonelt, daglig sekretariat. Vær derfor tålmodig hvis du sender en e-mail.

 

Til media:

Kontakt oss på e-post. Av kapasitetshensyn benyttes ikke telefon. Vi erfarer at media gjerne ønsker rask telefonkontakt, helst på sekundet, men vi ber om å motta en e-post med grundig informasjon om hva intervjuet gjelder, hvem som skal gjøre det, når osv. Vi vil bidra så godt vi kan.

Vi ønsker imidlertid ikke å bidra til personeksponerte oppslag, men vil gjerne bidra overfor medier som ønsker å formidle noe om temaet “Gravferder uten ansvarlig pårørende”. Medier ønsker oftest å spørre om å bli med oss i en gravferd, men slike avtaler går vi ikke inn på. Vi mener at det bryter med vår intensjon om diskret tilstedeværelse.

Vi ønsker å bidra hvis det kan skape større åpenhet rundt gravferder uten ansvarlig påprørende og døden.

E-post: gjertrudvennene@hotmail.no