Kontakt

Kontakt

Kontakt med styret i GV Norge kan skje per e-post. Vær imidlertid oppmerksom på at Gjertrudvennene ikke har et profesjonelt, daglig sekretariat. Vær derfor tålmodig om du sender en e-mail.

 

Til media:

Kontakt oss på e-post. Av kapasitetshensyn benyttes ikke telefon. Vi erfarer at media gjerne ønsker rask telefonkontakt, helst på sekundet, men vi ber om å motta en e-post med grundig informasjon om hva intervjuet gjelder, hvem som skal gjøre det, når osv. Vi vil bidra så godt vi kan.

Vi ønsker imidlertid ikke å bidra til personeksponerte oppslag, men vil gjerne bidra overfor medier som ønsker å formidle noe om temaet “de kommunale gravferdene”. Medier ønsker oftest å spørre om å bli med oss i en gravferd. Slike avtaler går vi ikke inn på. Vi føler at det bryter med vår intensjon om diskret tilstedeværelse.

Vi ønsker å bidra hvis det kan skape større åpenhet rundt de kommunale gravferder og døden.

E-post: gjertrudvennene@hotmail.no.

 

 

Støtt oss

Til næringsliv, sympatisører og det offentlig

Vi er svært glade dersom private, næringsliv, etater, foreninger osv. støtter oss ved å trykke ‘liker’ på Facebook og følge oss på andre måter.