jun 09

Møte med biskopen i Oslo

Col.15ap 074Torsdag 9. juni var Gjertrudvennene invitert til et møte på Oslo Bispedømmekontor, og styret møtte ved sekretæren.  Vi satte stor pris på å få møte både biskop Kvarme og alle prostene i bispedømmet og fikk dermed anledning tik å presentere Gjertrudvennene.

Oslo er for øvrig delt inn i fem byprostier samt Asker, Bærum, Døveprostiet og Feltprestprostiet. De fem prostiene i Oslo er: Vestre Aker, Østre Aker, Søndre Aker, Nordre Aker og Domprostiet. Hvert prosti er jo så igjen delt opp i sokn og menigheter.

For Gjertrudvennene er det bra at kirkens ledere og prester kjenner til vår tjeneste, og at de vet vi har muligheten til å stille opp i gravferder der det er behov for oss.

Skriv et svar