Om kommunal gravferd

Hva er en gravferd uten ansvarlig pårørende?

Når det ikke finnes pårørende, eller de ikke ønsker eller kan ta på seg ansvaret for gravferden, plikter kommunen iht. den såkalte gravferdsloven å ta på seg arrangementet. Gravferden kalles da en gravferd uten ansvarlig pårørende. Oftest vil en slik seremoni være en bisettelse.

Det kan være mange grunner til at en gravferd ender opp som kommunalt arrangert gravferd. En avdød kan ha levd et ensomt liv – av ulike årsaker – og har kanskje verken pårørende eller nettverk idet man dør. Andre kan ha overlevd alle andre eller flyttet fra en helt annen kant av landet eller fra utlandet. Det skjer også at avdøde faktisk har pårørende, men at disse ikke ønsker å ha noe med gravferden å gjøre, eller av ulike årsaker ikke klarer å ta seg av begravelsen. Gjertrudvennene bryr seg aldri om årsakene eller forhistorien. For oss er enhver person like unik. Vi er der for markere at et levd liv er til veis ende; som en representant for samfunnet

De fleste gravferdene skjer i byene, ikke minst i Oslo. Her er det hvert år rundt 100 kommunalt arrangerte gravferder. Den enkelte kommune håndterer disse gravferdene på ulike måter.

Vi er svært intereessert i å motta informasjon om hvordan kommunen håndterer slike gravferder i din by eller bygd.

En kommunalt arrangert gravferd bør være akkurat som en vanlig begravelse.

I Oslo er det Gravferdsetaten (GFE) i kommunen som har ansvaret for de  gravferdene uten ansvarlig pårørende. GFE samarbeider med ett byrå, Jølstad fra 1.1.2018, som på vegne av GFE tar seg av det meste vedrørende planlegging, transport og selve seremonien. De annonserer i Aftenposten, koordinerer med kapell/forretter, lager minnehefte og sørger for en bårebukett og annet til selve seremonien.

Ønsker du mer detaljert informasjon om detaljer rundt en kommunal gravferd, bes du kontakte oss på e-post.