Om kommunal gravferd

Hva er en kommunal gravferd?

Når det ikke finnes pårørende, eller de ikke ønsker eller kan ta på seg ansvaret for gravferden, plikter kommunen iht. den såkalte gravferdsloven å ta på seg arrangementet. Gravferden kalles da en kommunal gravferd (KG). Oftest vil en slik seremoni være en bisettelse.

Det kan være mange grunner til at en gravferd ender opp som kommunal gravferd. En avdød kan ha levd et ensomt liv – av ulike årsaker – og har kanskje verken pårørende eller nettverk når man dør. Andre kan ha overlevd alle andre eller flyttet fra en helt annen kant av landet eller fra utlandet. Det skjer også at avdøde faktisk har pårørende, men at disse ikke ønsker å ha noe med gravferden å gjøre eller av ulike årsaker ikke klarer å ta seg av begravelsen. Gjertrudvennene bryr seg aldri om årsakene eller forhistorien. For oss er enhver person like verdifull. Vi er der for markere at et levd liv er til veis ende; som en representant for samfunnet

De fleste KB skjer i byene, ikke minst i Oslo. Her var det i 2013 hele 100 kommunale gravferder. Den enkelte kommune håndterer de KB på ulike måter.

En kommunal gravferd er i stor grad akkurat som en vanlig begravelse, og gravferdsetater og byråer gjør sitt beste for å lage et verdig og godt arrangement.

I Oslo er det gravferdsetaten (GFE) i kommunen som behandler de kommunale gravferdene. GFE samarbeider med ett byrå, Jølstad fra 1.1.2018, som på vegne av GFE tar seg av det meste vedrørende planlegging, transport og selve seremonien. De annonserer i Aftenposten, koordinerer med kapell/forretter, lager minnehefte og sørger for en bårebukett og annet til selve seremonien.

Ønsker du mer detaljert informasjon om detaljer rundt en kommunal gravferd, bes du kontakte oss på e-post.