mai 19

Vil du være en Stedskontakt?

 

 

 

 

Vi ønsker oss aktive og passive Gjertrudvenner over hele landet, men spørsmålet er: Hvilken tilknytting ønsker du å ha?

A) Man regnes som «passiv» (men like fullt viktig) Gjertrudvenn når man følger på Facebook

B) Man kan nå (nytt i mai 2018) bli Stedskontakt

C) Man kan være med i en aktiv lokalgruppe/eventuelt bli Kontaktperson for denne

Vi ønsker å utvide nettverket vårt og etablerer nå noe som kalles Stedskontakt. Vi har erfart at det kan være nyttig med et skille mellom Stedskontakt og Kontaktperson for en gruppe, og her vil vi forklare litt om denne «omorganiseringen».

 

Å være Stedskontakt

På mindre steder og i småbyer er det sjelden gravferder uten ansvarlig pårørende, men også her ønsker vi å ha Gjertrudvenner. Vi søker derfor etter personer som ønsker å være Stedskontakt på sitt sted – stort eller lite. En slik oppgave krever lite. Da er du en ressurs, som kan delta den dagen behovet måtte melde seg, den dagen vi eller du blir kontaktet av noen i ditt område. Da vil vi kunne oppgi ditt navn og epostadresse til ev. prest, kirkekontor, pårørende. Men i utgangspunktet er ditt virke av «sovende» karakter.

Du kan være Stedskontakt i en småby eller en liten bygd. Det spesielle med Stedskontakt, er jo at det ikke fordrer at du selv gjør en aktiv innsats overfor lokale etater, kirkekontor osv.

 

Å være aktivt med i en gruppe

Dette er for de som ønsker å etablere eller delta i en aktiv gruppe. Oppgaven som leder/kontaktperson for gruppen fordrer at man er interessert i aktivt å ta kontakt med etater; kirkekontor, prester, byrå osv. for å etablere en kontakt/samarbeid med disse. En gruppe bør bestå av rundt tre Gjertrudvenner, men man kan også utgjøre en gruppe alene – hvis man måtte ønske det – for eksempel i starten. Det å være kontaktperson fordrer at man sørger for å ha et møte med den ansvarlige for gravferder i kommunen, slik at det kan etableres et samarbeid.

Er du Kontaktperson, må vi også kunne formidle ditt navn og kontaktinfo til offentligheten. Navn på deltakere i lokalgrupper offentliggjøres ikke.

Du kan også melde deg til å være aktivt med i en gruppe, men ikke være Kontaktpersonen. Da er du en medarbeider for Kontaktpersonen.

 

Hva kreves av både Stedskontakter og Kontaktpersoner/deltagere i grupper?

Man bør ha fulgt Gjertrudvennene en tid og være sikker på at man har et ønske om et langvarig «engasjement», at det hele ikke er for impulsivt. Så må man være den type person som evner å opptre diskret, stillfarent og dannet – enten man stiller i et møte eller deltar i en seremoni.

 

Hva gjør du nå?

Uansett hva du måtte velge, så send oss en epost og fortell det du måtte ønske om deg selv, og si noe om din motivasjon for å ville delta. Henvend deg på epost, ikke per Facebook-melding, for det gjør det lettere for oss å holde oversikten og ikke miste noen henvendelser. Har du spørsmål, er du alltid velkommen til å sende oss dette per epost.

Sekretæren

Skriv et svar