sep 26

Gjertrudvennene i fremtiden

Per i dag, 2015, har Gjertrudvennene én primæroppgave; nemlig å følge de som ikke noen – eller bare få – har, til den siste hvile. Rett og slett ved å være til stede i gravferder. For vår intensjon er at ingen skal tas avskjed med uten at andre er til stede. Vi har oftest ikke kjent avdøde, men vi anser oss allikevel som venner – Gjertrudvenner.

Behovet er svært varierende. I Oslo er gruppen i aktivitet ukentlig, mens det et annet sted kan være kanskje bare én slik gravferd i året. Ikke desto mindre viktig. Derfor har vi ønske om å ha ressursgrupper alle steder. Noen steder har vi velfungerende grupper, som utvilsomt kunne ønsket å bidra oftere – med noe medmenneskelig.

Men Gjertrudvennene utvikler seg. Vi har nå 11 grupper. Og flere vil vi gjerne ha. Kanskje skal vi se nærmere på muligheten av at Gjertrudvennene også kunne ha en eller flere andre medmenneskelige oppgaver. Kanskje noe som er relatert til dagens primæroppgave.

Selvsagt finnes utallige gode formål, men vi har også mange gode organisasjoner som jobber med disse. I dagens primæroppgave har Gjertrudvennene funnet en egen nisje.

Vi tror det er svært viktig at vi ikke setter i gang noe som det kan være vanskelig å følge opp ansvarlig og grundig. Det er også helt nødvendig at vi ikke drar i gang noe som involverer økonomi. For ingen lokalgruppe eller privatperson kan i Gjertrudvennenes navn sette i gang med innsamling, skaffe seg utlegg eller ha en økonomi/kasse. Ved å holde på dette unngår vi mange utfordringer.

Men allikevel finnes mange muligheter. Vi erfarer at svært mange rundt i landet gjerne gjør en innsats uten noen form for godtgjøring. Og slik må det være.

Har du ideer?  Hva er behovene på ditt hjemsted? Hva slags oppgave kunne passe nettopp for en lokalgruppe av Gjertrudvennene? Vi er svært glade for å høre fra deg på epost: gjertrudvennene@hotmail.no.

Skriv et svar