jan 29

Vår nye følgetjeneste

Per januar 2015 har våre lokalgrupper muligheten til å tilby en følgetjeneste. Vårt hovedanliggende er jo å stille opp i gravferder med få eller ingen andre til å følge; å bidra overfor dem som ingen har. Men etter forslag fra en lokalgruppe, tydeliggjør vi nå at vi også kan bidra med å følge mennesker som trenger det, til gravferder eller gravbesøk.

Når man blir syk eller eldre, kan det være uoverkommelig slitsomt å komme seg ut på ting man ønsker. Det blir et tiltak og ofte blir man i stedet hjemme. Det er det enkleste. Og dette gjelder også hvis for eks. en god venn går bort. Vi kjenner mange eksempler på at folk rett og slett ikke orker å komme seg av gårde, til tross for at man svært gjerne ville vært med å ta avskjed.

Mange vil selvsagt ha slekt, familie, naboer eller venner som kan trå til og hjelpe. Men det er ikke slik for alle. Enkelte har ikke noe annet menneske å støtte seg til. Man har kanskje mistet alle andre, man har overlevd de fleste andre og er uten barn. Da er det ikke alltid så lett. Andre kan ha valgt en liv i ensomhet, og har da ikke andre til å hjelpe – når tiden kommer.

Denne tjenesten kan en lokalgruppe ta på seg – hvis man ønsker det. Det er helt opp til den enkelte lokalgruppe,

På steder med få aktuelle gravferder, kan dette være en oppgave en ny lokalgruppe kan prioritere.

Deltakere i lokalgruppene våre kan ikke ta seg betalt eller motta noen form for godtgjørelse for slike tjenester. Alt må foregå idealistisk og frivillig.

Skriv et svar