aug 10

Oslo gruppe etablert

Jeg skal ikke påstå at det har veldig raskt fremover i arbeidet med GV, men ting skjer smått og pent. Landets viktigste by i vår sammenheng er selvsagt Oslo med sitt store innbyggertall. Nå har vi en liten lokal resursgruppe på plass og kan dermed påta oss oppdrag. Vi er tre personer, en dame og to menn. Ikke minst i Oslo skulle vi gjerne vært en litt større gruppe, så vi etterlyser herved kloke, gode personer som kan tenke seg å stå som mulige deltakere. Ved å være flere, står vi friere og kan sikre oss at i alle fall en av oss kan delta. For det er jo ikke slik at man som frivillig, binder seg til noe som helst. Men man vil kunne bli spurt om det passer å delta, og enten så kan man, eller så kan man ikke. Dermed burde det ikke være så vanskelig å melde seg frivillig.

Oslo-gruppen består av Lars Hoel, Erling Brubakk og D.D.

Skriv et svar