aug 26

Kommunal bisettelse på Østre Gravlund

FiolGV må selv følge med i avisenes dødsannonser for å finne ut når det dukker opp en kommunal begravelse. Derfor oppfordrer vi alle til å følge med og varsle til vår mailadresse gjertrudvennene@hotmail.no når man ser en slik annonse. Man vet det er en kommunal begravelse/bisettelse når det i annonsen kun står «Venner». Det betyr at ingen pårørende har tatt ansvar for seremonien og kommunen trer inn.

Mandag 26.8. var det annonsert en slik bisettelse. GV var derfor representert ved kapellet (etter 30 mils kjøring). Ofte kan det være en seremoni helt uten deltakere, men det kan også skje at noen få, kanskje naboer, venner og bekjente, kommer. Det var en vakker dag på Østre Gravlund denne mandagen, og det var svært gledlig at det kom flere personer til bisettelsen i Lille Kapell. Dette kjentes godt, for det er jo nettopp det at ingen skal ta avskjed helt alene, som er Gjertrudvennens store mål.  Denne representant for GV tok derfor ikke del i arrangementet denne gangen, men andre representanter kan ha vært til stede.

Det vil alltid være uvisshet om det kommer noen få personer til en kommunal bisettelse. Noen representanter – Gjertrudvenner – vil da kunne føle det ikke er nødvendig å gå inn i kirken. Men vi har vært der, vært klare til å ta del/være en venn, om det skulle bli tom kirke eller nærmest tom kirke.

 

Skriv et svar